Dezinfekavimas yra priemonių rinkinys, skirtas sunaikinti arba sumažinti patogeninių ir sąlygiškai patogeniškų patogenų vegetacinių ar ramybės būsenų formas populiacijose prie abiotinių aplinkos objektų, siekiant užkirsti kelią infekcinėms ligoms plisti